Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je jedním ze základních nástrojů SEO optimalizace. Jedná se o marketingovou metodu, pomocí níž jsou určována slova s největším významem pro daný obor.

Pomocí moderních softwarových nástrojů určíme klíčová slova a fráze s nejvyšší relevancí ve Vašem oboru. Tato slova a slovní spojení přivádějí na Vaše stránky nejvíce návštěvníků a zákazníků. Pro tyto klíčové termíny přizpůsobíme webovou architekturu i obsah textů (tzv. copywriting).

Správné určení klíčových slov je důležité pro:


Analýza klíčových slov může být zpracována ve spolupráci s klientem, či bez jeho asistence. Hlavní klíčová slova zpravidla není obtížné určit, analýza klíčových slov však pomůže najít i okrajová klíčová slova (tzv. long tail), jejichž hledanost sice není tak vysoká jako u hlavních klíčových slov, ale tím pádem se u nich snižuje konkurenčnost a tedy také náklady na jejich optimalizaci. Optimalizace webu pro správně určená okrajová klíčová slova pomáhá přivést nezanedbatelný počet návštěvníků s nižšími náklady, než je tomu u hlavních klíčových slov.

Při analýze klíčových slov neprve určíme hlavní klíčová slova pro daný obor. K těm potom pomocí moderních softwarových nástrojů najdeme okrajová klíčová slova. Pro hlavní i okrajová klíčová slova zjistíme hledanost a počet výsledků zobrazujících se pro jednotlivá klíčová slova ve vyhledávačích. Následně vypočítáme poměr hledanosti klíčového slova ku počtu výsledků, ukazatel nazývaný Keyword Effectiveness Index - KEI (míra efektivnosti klíčového slova). Jednoduše řečeno - čím vyšší je KEI, tím je klíčové slovo vhodnější pro optimalizaci. Tímto způsobem vybereme skupinu hlavních i okrajových klíčových slov, pro něž je vhodné optimalizovat informační architekturu webu i textový obsah.

Pro posílení pozice ve vyhledávačích u jednoho či malé skupiny klíčových slov je vhodné zpracovat tzv. minisity (nazývané též microsite, satelitní web apod.).

Kontaktní formulář

Reference