ORM Designer

orm designer

ORM Designer je vizuální editor pro návrh databázových modelů s plnou podporou ORM frameworků. Tento software byl vytvořen, aby nahradil záplavu ručně psaných textových definicí jednoduchým grafickým prostředím pro práci s databázovým modelem.

ORM Designer umožňuje navrhovat databázové modely rychle, pohodlně a bezchybně.

Pokud jsou Vaše aplikace postaveny na ORM frameworku, dosud jste museli Váš databázový model definovat dvakrát. Nejprve ve vizuálním nástroji jako grafický databázový návrh a poté jste tento model museli převést do textových definic pro ORM framework. Tento postup vede často chybám kódu způsobeným překlepy v textových definicích, které musí být následně zdlouhavě hledány a opravovány.

S ORM Designerem získáte jeden nástroj pro vizuální i textový databázový návrh.

Hlavní rysy programu

orm designer Tento software umožňuje jednoduše modifikovat databázové objekty bez nutnosti tyto změny provádět v textových definicích. Jednoduše změníte vizuální model dle nové potřeby a následně Vám ORM Designer vygeneruje nový kód odpovídající stávajícímu modelu.

Stejně jako jsou projekty obvykle rozděleny do komponent a modulů, tak je možné je členit i ve vizuálním databázovém modelu vytvořeném v aplikaci ORM Designerov. Model je možné rozčlenit do regionů, což zvyšuje jeho visuální přehlednost a umožňuje se v modelu lépe orientovat.

orm designer ORM Designer ukládá veškeré interní definice v běžně čitelném XML formátu. To znamená, že je možné vždy jednoduše zkontrolovat a porovnat změny provedené v modelu, případně napojit své další vývojové nástroje na tento výstup z aplikace ORM Designer.

ORM Designer podporuje import a export do jakéhokoli ORM frameworku definovaném ve značkovacím jazyce (XML, YAML).

Více o software se dozvíte na oficiálních stránkách produktu na adrese www.orm-designer.com.

Kontaktní formulář

Reference