Atomix

Atomix je platforma umožňující rapidní vývoj evidenčních a databázových typů software.

Aplikace postavené na platformě Atomix je možné vyvinout nesrovnatelně rychleji než v případě vývoje systému běžnou cestou. Tím platforma Atomix v některých případech plně srovnává časový rozdíl mezi úpravou existujícího a vývojem nového systému a naopak jako přidanou hodnotu přináší systém splňující požadavky zákazníka na 100%.

Další výhodou vývoje systému na platformě Atomix je krátká doba potřebná k vytvoření vizuálního i datového modelu aplikace. Zákazník má možnost procházet celý systém skrze prototypy jednotlivých obrazovek, na které se později během vývoje mapují jednotlivé funkční části. Během postupujícího vývoje se tak kostra aplikace mění v plně funkční celek a zákazník má úplný přehled nad vývojem systému.

To dává oproti klasickému způsobu vývoje ještě jednu výhodu, a tou je zachycení případných chybějících požadavků ihned v počátku vývoje, čímž se značně minimalizuje cena zapracování takových změn oproti stavu, kdy se tyto požadavky zapracovávají dodatečně.


Co platforma Atomix nabízí

 • komplexní uživatelské obrazovky
 • transakční zpracování dat, možnost kdykoli zrušit provedené změny
 • editace více entit zároveň
 • víceuživatelské prostředí
 • detailního nastavení oprávnění pro uživatele i skupiny
 • vícejazyčná podpora, možnost libovolného počtu překladů aplikace
 • tiskové sestavy s podporou grafů
 • exporty excel / PDF
 • příjemné grafické uživatelské prostředí
 • automatické aktualizace našeho software
 • operační systém Windows 2000/XP/Vista 32/64-bit
 • databázový server SQL Server / SQL Server Express,
 • pro jednouživatelské evidenční aplikace možnost SQLite
 • automatická synchronizace dat mezi více sub-systémy
 • běh aplikace na více pobočkách
 • propojení s jedním nebo více eshopy či jinou webovou aplikací

Konkrétní příklady aplikací

Interní informační systém na správy úkolů a projektů

 • evidence zaměstnanců a zákazníků
 • evidence zákaznických projektů a zpracovávaných úloh
 • evidence typů služeb, způsobu zadnání úkolů a dalších číselníků
 • správa zaměstnaneckých a zákaznických sazeb za úkony
 • přehled dokončení jednotlivých úloh
 • evidence práce jednotlivých zaměstnanců na konkrétních úlohách
 • kontroly prováděných prací
 • podklady pro výplatu zaměstnanců
 • podklady pro fakturaci
 • synchronizace dat s webovým prostředím

Skladový a evidenční informační systém

 • evidence výrobků a jejich atributů
 • evidence dodavatelů a zákazníků
 • evidence cenových kategorií
 • správa více skladů
 • skladové operace objednávka / příjem / výdej / přesun
 • prodej velkoobchodní a maloobchodní
 • požadavky na přípravu a vyskladnění
 • analýza konkurence, vyhodnocování konkurenčních cen
 • firemní a zaměstnanecké pokladny
 • statistické pohledy na data
 • tiskové sestavy faktur, přehledové sestavy, poštovní doklady

Informační systém evidující zakázky a jejich průběh

 • evidence zákazníků a dalších entit v systému
 • evidence jednotlivých případů
 • kontrola vynaložených nákladů a provedených úkonů
 • vystavování faktur dle provedených operací
 • kontrola termínů, proplacení faktur
 • exporty přehledů do webových stránek
 • tiskové a přehledové sestavy

Grafický nástroj určený pro návrh databázových struktur

 • evidence a editace databázových entit
 • synchronizace s SQL serverem
 • grafické editační prostředí
 • práce nad XML soubory

Software pro vedení solárního studia

 • evidence zákazníků
 • prodejna podpůrných produktů
 • pokladna
 • statistiky
 • ovládací panely pro jednotlivý solária
 • HW ovládání solárií

Kontaktní formulář

Reference