Copywriting

Copywriting je specializovaný marketingový obor zaměřený na zpracování reklamních textů. Při tvorbě www stránek se uplatňuje tzv. web copywriting, který má oproti běžnému běžnému copywritingu svá specifická pravidla.

Copywriting Úkolem web copywritingu je zpracovat text, který bude napomáhat měnit návštěvníka Vaší webové prezentace na jejího uživatele, to znamená, že zvyšuje konverzní poměr Vašeho webu.

Návštěvník se mění v uživatele v okamžiku vykonání Vámi požadované akce, např. objednáním produktu, nákupu v eshopu, vyplněním ankety, stažením aplikace atd.

Pomocí copywritingu (někdy též web copywriting) přizpůsobíme strukturu i obsah textů Vašich webových stránek.

K posílení pozice ve vyhledávačích zpracováváme také tzv. minisity (s možnosti nové grafické úpravy), které mohou dle výběru vhodné formy podpořit buď konkrétní produkt, nebo celou Vaši internetovou prezentaci.


Pravidla web copywritingu

Základní pravidla web copywritingu vycházejí z odlišného způsobu čtění textového obsahu umístěného na www stránkách. Patří k nim zejména:

  • Psaní textu za pomocí principu obrácené pyramidy. Texty na www stránkách by měly v úvodu obsahovat podstatné informace a teprve dále se věnovat detailům.
  • Používání nadpisů. Nadpisy pomáhají návštěvníkovi orientovat se v textu a informují o obsahu článku.
  • Strukturování textu do odstavců. Návštěvníkům se čte mnohem snadněji text strukturovaný do více odstavců o menším počtu znaků.
  • Používání odrážek a číslování. Text strukturovaný do odrážek či očíslovaných bodů se vyznačuje přehledností, stručností, výstižností a lepší zapamatovatelností.
  • Zvýraznění slov v textu tučným písmem. Pomocí tučného písma je vhodné zdůraznit klíčová slova nebo myšlenky. Text však nesmí obsahovat příliš velký počet tučně zvýrazněných slov, neboť takové zvýraznění ztrácí smysl a pro návštěvníky webových stránek je spíše matoucí.

K těmto základním pravidlům web copywritingu se přidávají další, k nimž patří gramatická správnost, orientace na návštěvníka a další, výsledkem jejichž realizace je úspěšný webový text s vysokým konverzním poměrem.

Náš web copywriter Vám na základě analýzy klíčových slov a díky znalostem a zkušenostem v oblasti web copywritingu připraví skutečně úspěšný text podněcující návštěvníky k provedení Vámi požadované akce.

Služeb našeho web copywritera můžete rovněž využít, pokud se rozhodnete si text Vaší webové prezentace zpracovat sami. V takovém případě Vám bude náš odborník na web copywriting asistovat při přípravě i tvorbě textu a bude Vám poskytovat cenné náměty a rady důležité z hlediska SEO.

Kontaktní formulář

Reference