Informační architektura

Informační architektura je obor zabývající se strukturováním a klasifikací informací na webových stránkách. Úkolem informačního architekta je informace *uspořádat do vhodných kategorií a tyto kategorie výstižně ***pojmenovat***. Dalším úkolem je texty mezi sebou vhodně prolinkovat. Tímto informační architektura usnadňuje orientaci uživatelů v textovém obsahu.

Pojem informační architektura se s přibývajícím počtem webových stránek dostává do popředí zájmu, neboť se jedná o jeden z faktorů ovlivňující úspěšnost webové prezentace. Internetové stránky potřebují být nejen dobře vidět a tedy být navštěvovány, ale uživatele musí rovněž udržet.

Aby uživatel na stránkách setrval, je důležité upoutat jeho pozornost, a to jednak kvalitním designem, tak zajímavým obsahem. Neméně důležité je však rovněž to, aby pro něj byly hledané informace snadno dosažitelné. Pokud obvyklý uživatel na stránkách nenajde požadovanou informaci do 30 vteřin, stránky zpravidla opouští ve prospěch konkurence. O to, aby uživatel webu našel snadno a pohodlně hledanou informaci, se stará informační architektura.

Proto je navržení vhodné informační architektury jedním z nejdůležitějších kroků při přípravě nové webové prezentace. Ač se to zdá možná nelogické, z hlediska přístupnosti webu nemusí být nejvhodnějším postupem navrhování informační architektury přímo klientem. Ten má o svém oboru nepochybně nejširší a nejhlubší znalosti, problematiku však může díky znalostem a zkušenostem vnímat zcela jinak, než běžný uživatel. Informační architektura vytvořená klientem může být pro uživatele neznalého oboru matoucí a nepřehledná a může způsobit, že hledanou informaci nenalezne do kritických 30 sekund a webové stránky proto opustí.

Z tohoto důvodu je vhodné návrh informační architektury vytvořit společně s odborníkem na tuto oblast, případně s potenciálními uživateli webu. Kvalitní informační architektura zvyšuje přístupnost a použitelnost webu a zajišťuje, že návštěvníci najdou snadno a pohodlně požadovanou informaci. Tím se značně zvyšuje šance na transformaci návštěvníka na pravidelného uživatele webu, potažmo zákazníka.

Při tvorbě Vaší nové internetové prezentace Vám bude k dispozici odborník na informační architekturu, který Vám pomůže optimálním způsobem strukturovat informace a články do kategorií menu a tyto kategorie výstižně pojmenovat. Stejně tak Vám poradí, jak nejlépe postupovat při tvorbě textů a jejich vzájemném prolinkování.

Kontaktní formulář

Reference