Jak děláme web

Informační architektura

Informační architektura je obor zabývající se strukturováním a klasifikací informací na webových stránkách. Úkolem informačního architekta je informace *uspořádat do vhodných kategorií a tyto kategorie výstižně ***pojmenovat***. Dalším úkolem je texty mezi sebou vhodně prolinkovat. Tímto informační architektura usnadňuje orientaci uživatelů v textovém obsahu.

Viditelnost webových stránek

Ani sebelepší webové stránky s moderním designem, vysokou přístupností a použitelností nebudou úspěšné, pokud je nebude navštěvovat dostatečný počet návštěvníků. Největším zdrojem návštěvnosti jsou přitom vyhledávače, a to jak jejich neplacené, tak placené sekce. Viditelnost webových stránek (web visibility) znamená tedy především viditelnost webu ve vyhledáváčích.

Přístupnost webových stránek

Přístupné webové stránky jsou takové, které nekladou žádné limity přístupu a jejich použití. Pro přístupnost webu existují tři typy omezení:

  • omezení způsobená zdravotním handicapem uživatelů,
  • omezení daná úrovní technického vybavení uživatelů,
  • omezení daná jazykovou vybaveností uživatelů.

Vícejazyčné weby

Absence jazykové mutace je jedním z omezení [přístupnosti][1] webových stránek. V dnešní době při stále větší globalizaci se jazyková bariéra stává jednou z největších překážek vstupu na mezinárodní trh. Z tohoto důvodu je třeba věnovat překladu webových stránek zvýšenou pozornost a včas vyhodnotit, kdy a pro které jazyky mutaci webu zařadit.

Domény a webhosting

K webovým stránkám zajišťujeme vytvoření domény ve tvaru požadovaném zákazníkem (např. www.vasefirma.cz). Jediným omezením tvaru je, že doména nesmí být již obsazená nebo zarezervovaná jiným majitelem. Zda je doména volná či obsazená je možné zjistit pomocí služby www.nic.cz.

Předpoklady pro úspěch internetových stránek

Při tvorbě webové prezentace klademe důraz na to, aby splňovala všechny následující znaky a měla tak všechny předpoklady pro úspěch.

Použitelnost webových stránek

Použitelností webových stránek rozumíme umožnění návštěvníkům co nejsnadněji se orientovat v obsahové části. Toho je docíleno logickým strukturováním položek menu a prolinkováním textů, tak aby bylo možné mezi relevantími články snadno přecházet.

Kontaktní formulář

Reference