PHP 5 a Symfony

Naše webové aplikace jsou postaveny na platformě PHP 5 na frameworku Symfony. Tato kombinace přináší následující výhody:

  • PHP je mnoha lety prověřená technologie, jejíž historie sahá do poloviny 90.let a aktuální verze PHP 5 byla uvedena v roce 2004. Tento jazyk je podle statistik nainstalován na cca 30-40% všech webových serverů.
  • Framework Symfony je komplexní webový framework postavený na PHP 5 distribuovaný pod licencí MIT, nijak neomezující komerční použití. Symfony obsahuje nástroje pro zabezpečení formulářových prvků, které jsou největším bezpečnostním rizikovým faktorem webových aplikací, cache pro zrychlení generování webových stránek, testovací nástroje a abstraktní vrstvu pro práci s databázemi.
  • Projekty postavené na Symfony mají jednotnou strukturu a pečlivě oddělenou zobrazovací, logickou a datovou vrstvu.
  • Symfony framework i PHP jazyk mají kvalitně napsanou dokumentaci pokrývající všechny aspekty nasazení.
  • Díky kvalitní dokumentaci, pevné struktuře aplikace a dobře dokumentovanému kódu je možné převzetí vývoje a údržby jiným programátorským týmem.
  • Kvalita aplikace je garantována unit testy, které pokrývají 100% kódu tříd s aplikační logikou, a funkčními testy pokrývajícími kritické části webové aplikace.

Kontaktní formulář

Reference