Ivolution

Pro webovou platformu Ivolution nepostačí klasické označení redakční systém, protože díky propracovanému návrhu může sloužit jako základ pro webové stránky, internetové obchody, portály nebo zcela individuální webové aplikace.

Ivolution je vyvíjen od roku 2006, v polovině roku 2009 byla uvedena zatím poslední čtvrtá verze systému s mnoha revolučními prvky. Našimi základními požadavky na nově vyvíjený systém byla bezpečnost, neomezené možnosti rozšíření a nulové limity pro design stránek nebo aplikace.

V nové verzi redakčního systému Ivolution opět využíváme systému štítků, který jsme navrhli již pro předcházející verzi a v níž se velmi osvědčil. Systém štítků je unikátní v tom, že slouží ke kategorizaci textového a obrazového materiálu.

Štítky nevytvářejí stromovou strukturu jako klasické kategorie, ale naopak vytvářejí přirozené skupiny dokumentů bez vynuceného uspořádání. Proto může mít každá webová stránka vlastní logiku zobrazení a plně odpovídat přání klienta.

Redakční systém Ivolution je vyvíjen v jazyce PHP5 a jako základ byl zvolen framework Symfony.


Klíčové vlastnosti:

Bezpečnost redakčního systému

Uživatel má přiděleno své uživatelské** jméno a heslo pro přístup do redakčního systému**. Pro každého uživatele je možné přesně stanovit rozsah oprávnění do jednotlivých sekcí redakčního systému.

Po 20 minutách nečinnosti je obrazovka automaticky uzamčena a její odemčení nastane až po opětovném zadání přihlašovacích údajů. Během uzamčení obrazovky nedochází ke ztrátě dat, po přihlášení můžete pokračovat v editaci rozepsaného textu.

Framework Symfony obsahuje velmi kvalitní ochranu proti vložení sql dotazu přes formulářové prvky (tzv. sql injection). Při psaní kódu je dle interních směrnic vždy několikanásobně kontrolováno zpracování formulářových prvků. Pokud webová stránka umožňuje vkládání souborů, jsou vždy ukládány do vyhrazených adresářů a zabezpečeny tak, aby z nich nemohl být spouštěn kód.

Je-li systém hostován na našich serverech, je databáze chráněna proti přístupu zvenčí. Do databáze nejsou ukládána citlivá data v čitelné podobě a ve většině případů je použita jednocestná šifra pro zakódování dat. Redakční systém je možné nastavit tak, aby vyžadoval po uživateli připojení zabezpečeným protokolem HTTPS.

Přehledné moderní uživatelské rozhraní

Při tvorbě uživatelského rozhraní jsme použili progresivní technologii AJAX, která webové rozhraní přibližuje desktopovým aplikacím. Úpravy textu můžete provádět v komfortním textovém editoru velice podobnému známému prostředí Microsoft Word®. Uživatelské rozhraní je neustále vyvíjeno, abychom minimalizovali učící křivku pro práci s redakčním systémem ivolution.

Unikátní systém kategorizace obsahu pomocí tzv. štítků

Štítky jsou převratným způsobem třídění obsahu a hlavním stavebním kamenem redakčního systému Ivolution. Obsah není řazen do kategorií, jako je obvyklé u jiných redakčních systémů.

Systém štítků implementovaný do redakčního systému Ivolution lze přirovnat k nalepovacím štítkům, které používate ve svých kancelářích pro označení pořadačů s dokumenty. Stejný systém můžete nyní používat i pro organizaci dokumentů na webu. Nemusíte se rozhodovat mezi kategoriemi, do kterých dokument umístíte. Vkládaný dokument označíte např. štítky účetnictví a rok 2007. Podle štítků pak můžete dokumenty velice snadno třídit a vypisovat.

Rozšiřitelnost systému o další funkce

Redakční systém je možné libovolně rozšiřovat a upravovat dle požadavků klienta. K redakčnímu systému je možné dokoupit již připravené a ověřené moduly eshop, galerie, newsletter, adresář, kalendář a ankety, nebo implementovat nový modul s požadovanou funkčností. Moduly mohou rozšiřovat redakční systém o moderované diskusní fórum, diskuse pod články nebo online komunikaci s návštěvníky webových stránek.

Podpora optimalizace pro internetové vyhledávače

Ivolution nabízí několik možností optimalizace. Samozřejmostí je podpora editovatelných SEO url adres ve tvaru http://inventic.cz/redakcni-system-ivolution, doplněná o editovatelné titulky oken.

Generovaný HTML kód je optimalizován tak, aby maximálně využíval potenciálu textových informací a splňoval standardy stanovené organizací W3C a obecně platné normy přístupnosti (vycházející z novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy). Textový editor redakčního systému je nastaven tak, aby vedl uživatele ke správným návykům při psaní textu.

Možnost správy textového i obrazového obsahu

Textový obsah je možné upravovat v textovém editoru podobném Microsoft Word® nebo v případě častého vkládání textů použít profesionální vkládání textovým editorem se syntaxí Markdown.

Obrazové materiály je možné vložit pomocí jednoduchého formuláře nebo použít hromadný ftp import pro bleskové vložení i několika desítek fotografií naráz.

Komplexní systém přístupových práv

Redakční systém má propracovaný systém práv. Každý uživatel má nastavenou skupinu a těmto skupinám jsou potom nastaveny role v systému. Role může být například správce obsahu, správce obrázků, návštěvník webových stránek apod. Standardní role systému jsou již nadefinovány jako součást dodávky. Další úpravy rolí systému je možné provést upravením konfiguračních souborů administračního systému.

Logika webových stránek zcela nezávislá na redakčním systému

Webové stránky mohou mít libovolnou strukturu i design. Redakční systém neomezuje jejich logiku ani vzhled, zajišťuje pouze uživatelsky příjemný způsob práce s daty. Dle komunikace se zákazníkem je navržena logika webových stránek (tzv. informační architektura) a nastaven redakční systém. Technologie štítků umožňuje obrovskou pružnost a neklade nároky na technické znalosti uživatele.

Plná podpora lokalizace do neomezeného počtu jazyků webových stránek i redakčního systému

Webové stránky je možné zcela lokalizovat do neomezeného počtu jazyků, a to včetně orientálních a východních jazyků.

Do cizího jazyka je možné lokalizovat rovněž samotný redakční systém Ivolution pomocí překladů konfiguračních souborů ve standardním formátu XML XLIFF. V současné době je redakční systém dostupný pouze v českém jazyce, na přání klienta je možné dodat systém přeložený do anglického jazyka.

Na adrese http://inventic.cz/pub/ivolution/index.htm naleznete video ukázku práce s redakčním systémem.


Správa eshopu v Ivolution přináší tyto výhody:

 • Bez omezení nabízeného druhu zboží nebo služeb
 • Optimalizace pro internetové vyhledávače
 • Rozsáhlé možnosti nastavení slev pro uživatele i uživatelské skupin
 • Podpora cenových akcí pro výrobky
 • Zboží i služby mohou mít přiřazeny atributy, na základě kterých je možné vyhledávat
 • Neomezené množství platebních systémů včetně podpory online platebních systémů
 • Objednávka plně upravitelná správcem obchodu, možnost zadání telefonické objednávky, přidání a odebrání položek v objednávce, individuální úprava ceny
 • Široká nabídka modulů (Newsletter, Uživatelské recenze, Uživatelské fórum, Wishlist)
 • Možnost propojení internetového obchodu s informačním systémem nebo účetním software
 • Přehledné moderní uživatelské rozhraní
 • Podrobná dokumentace
 • Možnost správy textového i obrazového obsahu
 • Komplexní systém přístupových práv
 • Vzhled webových stránek zcela nezávislý na redakčním systému
 • Plná podpora lokalizace do neomezeného počtu jazyků webových stránek i redakčního systému
 • Video ukázka práce se systémem ivolution: http://inventic.cz/pub/ivolution/index.htm

Kontaktní formulář

Reference