Použitelnost webových stránek

Použitelností webových stránek rozumíme umožnění návštěvníkům co nejsnadněji se orientovat v obsahové části. Toho je docíleno logickým strukturováním položek menu a prolinkováním textů, tak aby bylo možné mezi relevantími články snadno přecházet.

Použitelnost www stránek je úzce spjata s jejich informační architekturou. Použitelný web je logicky strukturován do jednotlivých sekcí, které v menu nesou výstižný název. Návštěvník tak může lehce a rychle najít požadovanou informaci, což ho jednak podněcuje na stránkách setrvat či je znovu navštívit, ale usnadňuje to rovněž jeho transformaci z návštěvníka na zákazníka.

Právě výše zmíněná informační architektura pomáhá navrhnout optimální rozvržení sekcí a položek menu. Součástí informační architektury je také navržení prolinkování textů mezi sebou.


Při tvorbě webu Vám bude asistovat zkušený odborník na informační architekturu, se kterým budete moci konzultovat vhodnou strukturu i názvy kategorií stejně jako způsob prolinkování článků, čímž zajistíme maximální použitelnost Vaší nové webové prezentace.

Kontaktní formulář

Reference