Předpoklady pro úspěch internetových stránek

Při tvorbě webové prezentace klademe důraz na to, aby splňovala všechny následující znaky a měla tak všechny předpoklady pro úspěch.

Viditelnost

Prvním předpokladem úšpěšnosti webové prezentace je její viditelnost. Aby ji uživatelé mohli navštívit, musí ji nejprve snadno najít. O to, aby byla Vaše webová prezentace dobře viditelná, se stará naše speciální oddělení orientované na SEO optimalizaci webů. Pomocí vhodných SEO nástrojů zajistíme Vaší prezentaci přední místa ve vyhledávačích a zvýšíme počet návštěvníků.


Moderní design

Námi zpracované webové prezentace se vyznačují moderním čistým designem, který na uživatele působí pozitivním dojmem a dokáže zaujmout, zároveň však nepůsobí rušivě a nezpůsobuje odpoutání pozornosti od obsahu. Citlivě zpracovaná grafická stránka vždy odpovídá zaměření i celkovému rázu webu a tvoří s ním dokonalý soulad.

Profesionální vzhled námi zpracované webové prezentace Vám pomůže přesvědčit návštěvníky webu o tom, že jste skutečnými mistry ve svém oboru.


Přístupnost

K webové prezentaci je nutné zajistit přístup bez jakýchkoli omezení daných jak fyzickým stavem uživatele, tak vlastnostmi jeho technického vybavení. Přístupnost webu je možné pojmenovat jako bezbariérovost. Zahrnuje umožnění přístupu ze používaných prohlížečů, jako jsou např. MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome či Safari. Dalším aspektem přístupnosti je umožnění přístupu webu zrakově postiženým uživatelům dle platných standardů prostřednictvím čteček, přibližování textu či jeho prostým kontrastem proti pozadí.

V naší společnosti považujeme přístupnost webu za standard. Námi vytvořená webové stránky tedy automaticky splňují všechny požadavky kladené na přístupný web a umožňují přístup všem skupinám uživatelů bez ohledu na jejich fyzická či technická omezení.


Použitelnost

Použitelnost webu lze popsat jako umožnění návštěvníkům snadno se orientovat v jeho obsahu. Použitelnost je úzce spjata s informační architekturou webové prezentace. Použitelný web je logicky strukturován do jednotlivých sekcí, které jsou v menu výstižně pojmenovány. Návštěvník tak může lehce a rychle najít požadovanou informaci, což ho jednak podněcuje na stránkách setrvat či je znovu navštívit, ale usnadňuje to rovněž jeho transformaci z návštěvníka na zákazníka.

Při tvorbě webu Vám bude k dispozici odborník na informační architekturu, se kterým budete moci konzultovat vhodnou strukturu i názvy kategorií, čímž zajistíme maximální přístupnost Vaší nové webové prezentace.


Atraktivní obsah

Atraktivní obsah je důležitý jak z hlediska návštěvnosti, tak z hlediska vyhledávačů. Náš SEO specialista Vám pomůže sestavit atraktivní obsah, doporučí vhodnou strukturu textů, a to jak z hlediska uživatelů, tak z hlediska vyhledávačů. Optimalizovaný obsah Vám zajistí nejen přední příčky ve vyhledávačích, ale rovněž přízeň a vysokou návštěvnost uživatelů. Při tvorbě textů Vám bude rovněž asistovat zkušený copywriter, který Vám pomůže sestavit texty podněcující k aktivitě transformující návštěvníky webových stránek na zákazníky.

Kontaktní formulář

Reference