Přínosy SEO

SEO - Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) využívá řady nástrojů jako web copywriting, tvorbu satelitních webů (microsites), regsitrace do katalogů, nebo reklamních kampaní v PPC systémech (spíše SEM - Search Engine Marketing - Marketing ve vyhledávačích). Hlavním cílem SEO obvykle bývá zlepšení pozice ve vyhledávačích pro vybraná klíčová slova určená jako nejvíce relevantní a pro optimalizaci nejvhodnější pomocí analýzy klíčových slov.


Kromě zvýšení pozice ve fulltextových vyhledáváčích patří mezi hlavní přínosy SEO:

  • Zvýšení viditelnosti webových stránek.
  • Zvýšení návštěvnosti webu.
  • Zvýšení počtu návštěvníků s vysokým potenciálem přeměny uživatele v zákazníka a tím pádem zvýšení zisku.
  • Budování značky a zvýšení povědomí o společnosti.
  • Zvýšení použitelnosti webových stránek díky strukturování textů pomocí nadpisů, odrážek apod.
  • Snížení nákladů na reklamu a propagaci značky i produktů.
  • Dlouhodobá efektivita při jednorázovém vynaložení nákladů.

Kontaktní formulář

Reference