Přístupnost webových stránek

Přístupné webové stránky jsou takové, které nekladou žádné limity přístupu a jejich použití. Pro přístupnost webu existují tři typy omezení:

  • omezení způsobená zdravotním handicapem uživatelů,
  • omezení daná úrovní technického vybavení uživatelů,
  • omezení daná jazykovou vybaveností uživatelů.

Zdravotní handicap

Z hlediska přístupnosti webových stránek je za zdravotní handicap považován zejména zhoršený zrak či omezené pohybové schopnosti. Přístupnost webu je v tomto případě dána bezbariérovostí vůči této skupině uživatelů, tzn. vysokým kontrastem písma a pozadí, možností zvětšování písma, umožněním použití slepeckých čteček a jiných zařízení umožňujících překonání zdravotního handicapu.


Limity technického vybavení

Přístupnost webových stránek v tomto kontextu znamená možnost jejich použití bez zvýšených nároků na hardwarové i softwarové vybavení uživatele. Stránky tak musí být přístupné z běžně používaných počítačů (a v dnešní době též mobilních zařízení) prostřednictvím obvyklých intenetových prohlížečů, kterými jsou Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome, Opera či Safari.


Jazyková vybavenost

Omezení přístupnosti může být způsobeno rovněž jazykovou bariérou. Každý vlastník webových stránek by proto měl dobře zvážit, jakou jazykovou vybaveností disponují jeho uživatelé a zda web nezpracovat i ve vícejazyčné verzi. Jazykové mutace webových stránek je možné spravovat stejně jako všechen ostatní obsah prostřednictvím redakčního systému.

Pro webové stránky je kromě přístupnosti neméně důležitá rovněž jejich viditelnost umožňující snadnou nalezitelnost ve vyhledáváčích a také jejich použitelnost usnadňující orientaci v obsahu webu.

Kontaktní formulář

Reference