Boxing-ring.eu

Zadání

Zákazník požadoval vytvoření webových stránek k prezentaci nabízených produktů. Webové stránky měly být v moderním designu vyjadřujicím dynamiku bojových sportů.

Výsledné řešení

Dalším požadavkem kladeným na webové stránky bylo zařazení několika jazykových mutací, které by si klient mohl samostatně spravovat. Stránky byly proto napojeny na náš redakční systém Ivolution, který umožňuje vytvoření neomezeného počtu jazykových mutací. V tomto případě byly zvoleny jazyky čeština, angličtina, němčina a ruština. Redakční systém umožňuje rovněž kompletní správu veškerého textového i obrazového obsahu, stejně jako změny struktury či názvů položek menu.

Na stránky byla do seznamu referencí zařazena mapa Evropy, kam může pomocí redakčního systému klient vkládat zadáním zeměpisných souřadnic reference realizované zakázky.

Kontaktní formulář

Reference