Koučinkcentrum.cz

Zadání

Požadavkem klienta bylo zpracovat novou webovou prezentaci společnosti Koučink Centrum dle dodaného grafického návrhu. Stránky měly poskytovat běžné informace o činnosti společnosti, měly však rovněž sloužit absolventům jednotlivých kurzů koučinku k získávání studijních materiálů.

Výsledné řešení

Podle dodaného grafického návrhu byla zpracována webová prezentace společnosti. Dle požadavků klienta byla vedle běžných veřejných sekcí webu poskytujících informace o činnosti a pořádaných kurzech zařazena rovněž neveřejná část věnovaná absolventům kurzů.

Veřejná i neveřejná část webu je spravována pomocí redakčního systému Ivolution. Vzhledem ke složité vnitřní logice zejména neveřejné sekce byl redakční systém přizpůsoben na míru potřebám a zvyklostem klienta tak, aby byl schopen provádět veškeré změny obsahu sám vlastními silami.

Redakční systém umožňuje ve veřejné části webu spravovat veškerý textový i obrazový obsah, stejně jako měnit menu webových stránek, a to jak jeho strukturu, tak názvy jednotlivých položek a podpoložek. Dále je pomocí redakčního systému možné vkládat informace o kurzech, datech konání a lektorech.

Pro neveřejnou část webových stránek je možné pomocí redakčního systému spravovat veškerá přístupová práva absolventů, přiřazovat jim práva k nahlížení do studijních materiálů a editovat jejich kontaktní údaje pro vnitřní potřeby společnosti. Redakční systém umožňuje rovněž nastavení zasílání newslettrů a novinek vybraným absolventům.

Kontaktní formulář

Reference