Reference

ORM Designer.com

Zadání

Cílem bylo vytvořit webové stránky poskytující široké spektrum informací o novém softwarovém produktu ORM Designer. Stránky měly rovněž umožňovat přehrávat videomanuály. Součástí stránek mělo být rovněž diskuzní fórum pro registrované uživatele. Stránky měly rovněž umožňovat stažení trial a beta verzí programu.

Důležitým požadavkem bylo propojení webových stránek s licenčním software a platební bránou PayPal umožňující přímý nákup produktu a zaslání licenčního kódu s minimální časovou prodlevou.

Výsledné řešení

Webové stránky byly zpracovány podle vlastního grafického návrhu ve vzdušném a moderním designu. Byly rozděleny na několik sekcí umožňujících splnit veškeré požadované funkce, tj. poskytnout dostatečné informace o vlastnostech a použití software ORM Designer, přehrávání videotutoriálů, umožňovat vložení příspěvku do diskuzního fóra a stahování software.

Webové stránky umožňují, aby se návštěvníci přihlásili k odběru newslettru. Web je také propojen s webovou službou twitter - zobrazuje poslední příspěvky developerů na tomto serveru. Novinky je tedy možné odebírat i pomocí této služby.

Objednávkový formulář je přímo propojen s platební bránou PayPal a licenčním software, tzn. jakmile odešle PayPal oznámení o dokončení platby za objednávku, nakupujícímu je ihned odeslán licenční klíč k plné aktivaci software ORM Designer.

Webové stránky jsou napojeny na redakční systém Ivolution, který umožňuje měnit texty, obrázky, položky i strukturu menu a vkládat videa. Stejně tak je jeho pomocí možné umísťovat na jednotlivé stránky bannery, novinky či jiné prvky. Redakční systém je napojen na licenční software, poskytuje tedy informace o jednotlivých nákupech licencí, aktivacích či vypršeních platnosti.

Dalším z výstupů redakčního systému jsou rovněž podrobné statistiky o počtech stažení trial verze ORM Designer za určité období.

Hostel Merlin

Zadání

Klientem bylo požadováno vytvoření webové prezentace jeho hostelu a penzionu. Webové stránky měly poskytovat důležité informace ohledně ubytování a atraktivních lokalit v jeho okolí. Požadavkem klienta byla rovněž možnost zařazení jazykových mutací webu.

Výsledné řešení

Design webových stránek byl vytvořen dle požadavků klienta. Webové stránky poskytují veškeré relevantní informace pro návštěvníky hostelu a penzionu. Součástí webových stránek je rovněž rezervační formulář, pomocí něhož lze jednoduše odeslat žádost o rezervaci v konkrétním termínu.

Webové stránky jsou napojeny na redakční systém Ivolution, který klientovi umožňuje samostatně si spravovat texty i obrázky umístěné na webových stránkách. Pomocí redakčního systému je rovněž možné jednoduše spravovat jazykové mutace - českou, anglickou a německou.

Koučinkcentrum.cz

Zadání

Požadavkem klienta bylo zpracovat novou webovou prezentaci společnosti Koučink Centrum dle dodaného grafického návrhu. Stránky měly poskytovat běžné informace o činnosti společnosti, měly však rovněž sloužit absolventům jednotlivých kurzů koučinku k získávání studijních materiálů.

Výsledné řešení

Podle dodaného grafického návrhu byla zpracována webová prezentace společnosti. Dle požadavků klienta byla vedle běžných veřejných sekcí webu poskytujících informace o činnosti a pořádaných kurzech zařazena rovněž neveřejná část věnovaná absolventům kurzů.

Veřejná i neveřejná část webu je spravována pomocí redakčního systému Ivolution. Vzhledem ke složité vnitřní logice zejména neveřejné sekce byl redakční systém přizpůsoben na míru potřebám a zvyklostem klienta tak, aby byl schopen provádět veškeré změny obsahu sám vlastními silami.

Redakční systém umožňuje ve veřejné části webu spravovat veškerý textový i obrazový obsah, stejně jako měnit menu webových stránek, a to jak jeho strukturu, tak názvy jednotlivých položek a podpoložek. Dále je pomocí redakčního systému možné vkládat informace o kurzech, datech konání a lektorech.

Pro neveřejnou část webových stránek je možné pomocí redakčního systému spravovat veškerá přístupová práva absolventů, přiřazovat jim práva k nahlížení do studijních materiálů a editovat jejich kontaktní údaje pro vnitřní potřeby společnosti. Redakční systém umožňuje rovněž nastavení zasílání newslettrů a novinek vybraným absolventům.

Sports-floor.eu

Zadání

Pro klienta měla být vytvořena webová prezentace nabízených produktů - sportovních podlah. Webové stránky měly umožňovat zařazení jazykových mutací a měly umožňovat samostatnou správu obsahu.

Výsledné řešení

Webová prezentace je vytvořena v moderním a čistém designu. Stránky jsou napojeny na redakční systém Ivolution, který umožňuje správu jazykových mutací - české, anglické a německé. Redakční systém rovněž umožňuje správu veškerého textového obsahu i struktury a položek menu. Stejně tak je v redakčním systému možné editovat veškerý obrazový obsah včetně fotografií v sekci fotogalerie.

Boxing-ring.eu

Zadání

Zákazník požadoval vytvoření webových stránek k prezentaci nabízených produktů. Webové stránky měly být v moderním designu vyjadřujicím dynamiku bojových sportů.

Výsledné řešení

Dalším požadavkem kladeným na webové stránky bylo zařazení několika jazykových mutací, které by si klient mohl samostatně spravovat. Stránky byly proto napojeny na náš redakční systém Ivolution, který umožňuje vytvoření neomezeného počtu jazykových mutací. V tomto případě byly zvoleny jazyky čeština, angličtina, němčina a ruština. Redakční systém umožňuje rovněž kompletní správu veškerého textového i obrazového obsahu, stejně jako změny struktury či názvů položek menu.

Na stránky byla do seznamu referencí zařazena mapa Evropy, kam může pomocí redakčního systému klient vkládat zadáním zeměpisných souřadnic reference realizované zakázky.

Webová prezentace advokátní kanceláře

Požadavkem klienta bylo vytvoření reprezentativní webové prezentace s jednoduchým designem tak, aby poskytovala informace o činnosti a službách advokátní kanceláře.

Eshop HC Compact

Zadání

Zákazník poptával vytvoření moderního eshopu v barevném schématu odpovídajícím barvám firemního loga. Podmínkou bylo napojení eshopu na interní informační systém evidující veškeré nákupní procesy. Informační systém měl umožňovat editaci textových popisů a obrázků, cen a dalších atributů výrobků s přímým přenosem změn do internetového obchodu.

Další funkcí informačního systému ovlivňující vzhled eshopu mělo být třídění výrobků do kategorií s možností změny názvů i zanoření podkategorií.

Výsledné řešení

Eshop je vytvořen v barevném schématu odpovídajícím firemním barvám společnosti - oranžová/žlutá/červená/bílá.

Internetový obchod je napojen na informační systém společnosti, který má podobu desktopové aplikace, a na online redakční systém ve formě webové aplikace.

Změny výrobků provedené v informačním systému se do eshopu přenáší zpravidla jednou denně v automatické synchronizaci informačního systému s eshopem. V případě potřeby okamžitého přenosu dat je možné kdykoli provést i neplánovanou ruční synchronizaci.

Prostřednictvím redakčního systému je možné spravovat ostatní texty a obrazový materiál umístěný na webových stránkách.

Fitness-doplňky-výživy.cz

Zadání

Klient poptával vytvoření internetového obchodu s fitness doplňky výživy v jednoduchém a decentním designu s možností změny barevného schématu. Zákazník požadoval napojení na interní systém evidence produktů.

Výsledné řešení

Dodaný internetový obchod byl navržen v jednoduchém designu s možností změny barevného schématu v tónech oranžová, zelená a fialová. Pro lepší orientaci zákazníka a snadnější hledání zboží v eshopu jsou stránky vybaveny fulltextovým vyhledávačem. Nákupní proces je jednoduchý a přehledný a vyžaduje registraci zákazníka.

Eshop je napojen na interní informační systém, který jsme vytvořili na míru zákazníkovi a jeho potřebám. V tomto informačním systému je možné editovat výrobky jednotlivě i hromadně. Produktům lze přiřazovat atributy, popisy, obrázky, ceny a další vlastnosti. Výrobky lze seskupovat do kategorií, které se následně zobrazí v menu na webu. Informační systém obsahuje další moduly umožňující správu zakázek, objednávek, zákazníků, modul pro provádění inventury zboží atd.

Výhodou napojení na vnitřní informační systém je promítnutí prodeje do skladové evidence. Systém umožňuje rovněž správu objednávek a stavu jejich vyřízení.

Články umístěné na eshopu je možné spravovat pomocí našeho vynikajícího redakčního systému Ivolution, který funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get) a proto nevyžaduje žádné zvláštní znalosti nad rámec běžného uživatele počítače.

Pro usnadnění správy výrobků byly pro zákazníku vyvinuty parsery k automatickému stahování dat a změn produktů z webových stránek distributorů.

X-Gym.eu

Zadání

Klient si objednal zpracování podpůrných webových stránek k prodeji konkrétního produktu, tzv. [microsites][1] s možností zařazení jazykových mutací. Zákazník požadoval jednoduchý a elegantní design s možností dalšího rozšiřování.

Výsledné řešení

Zpracované webové stránky (microsites) slouží pro prezentaci a podporu prodeje sportovních podlah společnosti Team X s.r.o. Jsou dostupné ve třech jazykových mutacích obsluhovaných prostřednictvím redakčního systému [Ivolution][1]. Pro větší přehlednost a použitelnost webu jsou stránky vybaveny vyhledávačem.

Webová prezentace X-gym.eu je napojena na redakční systém Ivolution, který umožňuje snadnou správu textového i obrazového obsahu umístěného na webu. Díky víceúrovňovému systému oprávnění je možné nastavit přístupová i uživatelská práva jednotlivých správců.

Redakční systém funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get), nevyžaduje proto žádné zvláštní nároky na uživatele z hlediska počítačové gramotnosti. Zcela běžný uživatel počítače se s redakčním systémem naučí velmi rychle pracovat, neboť jeho ovládání je intuitivní a rozhraní k editaci textů připomíná editor MS Word.

Redakční systém je pro rychlou a pohodlnou správu obsahu vybaven funkcí mnohonásobné editace, pomocí níž lze upravovat atributy neomezeného počtu článků či obrázků najednou.

Shop.Lexus.cz

Zadání

Předmětem zadání bylo vytvoření internetového obchodu s reklamními a propagačními produkty automobilové značky Lexus. Požadavkem klienta bylo vytvoření dvou jazykových mutací, a to české a slovenské. Pro zpracování designu dodal zákazník vlastní grafický návrh.

Výsledné řešení

Eshop je pro návštěvníky dostupný ve dvou jazykových mutacích s cenami uváděnými v různých měnách. Design byl zpracován dle dodaného grafického návrhu.

Nákupní proces je jednoduchý a umožňuje uživateli zvolit možnost nákupu s registrací či bez registrace. Objednávka zboží probíhá přes běžný webový formulář.

Internetový obchod byl propojen s redakčním systémem Ivolution umožňujícím jednoduchou správu obsahu. Redakční systém umožňuje editaci výrobků, jejich přidávání a odebírání, úpravu textových popisů i cen ve dvou měnách a obrazového obsahu. Pomocí redakčního systému lze spravovat obsah v obou jazykových mutacích požadovaných v zadání.

Vzhledem k tomu, že fungování redakčního systému je založeno na principu WYSIWYG (what you see is what you get), je jeho ovládání jednoduché a intuitivní a správa obsahu nevyžaduje žádné zvláštní uživatelské znalosti počítače.

Redakční systém disponuje systémem víceúrovňových oprávnění, pomocí něhož lze nastavovat uživatelské práva jednotlivým správcům. Pro urychlení úprav obsahu je redakční systém vybaven funkcí mnohonásobné editace, kdy lze najednou upravit atributy neomezeného počtu produktů.

Shop.Toyota.cz

Zadání

Klient požadoval vytvoření eshopu s reklamními předměty a propagačními materiály značky Toyota s designem dle vlastního grafického návrhu. Požadavkem klienta byla možnost zařazení jazykových mutací.

Výsledné řešení

Internetový obchod byl zpracován na základě individuálních požadavků zákazníka. Uživatelům jsou dostupné dvě jazykové mutace, a to česká a slovenská. Pro tyto jazykové mutace jsou ceny uváděny v různých měnách.

Pro zakoupení zboží se zákazník musí zaregistrovat, nákupní proces je jednoduchý a probíhá přes standardní webový formulář.

Internetový obchod je napojen na redakční systém Ivolution, ve kterém lze přidávat a odebírat prodávané zboží, upravovat jeho popis, fotografie a editovat ceny. Redakční systém nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti nad rámec běžného uživání počítače, neboť funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get). Jeho ovládání je intuitivní a svým rozhraním připomíná textový editor MS Word, proto se v něm velmi rychle zorintuje každý uživatel.

Redakční systém Ivolution umožňuje mnohonásobnou editaci položek, lze tedy velmi rychle upravovat atributy naráz pro více výrobků. Redakční systém je vybaven vícestupňovým systémem oprávnění, prostřednictvím něhož lze snadno přidávat či odebírat uživatelská oprávnění. Pomocí redakčního systému lze spravovat obě jazykové verze eshopu.

Soudní-překlady.cz

Zadání

Klient požadoval vytvoření přehledné a decentní microsite v moderním designu pro prezentaci vybraných produktů, jejíž součástí měl být objednávkový formulář, formulář na kalkulaci a platební terminál. Dalším požadavkem bylo připojení www stránek na redakční systém, který by umožňoval jednoduchou správu obsahu.

Výsledné řešení

Vytvořená webová prezentace obsahuje všechny přídavné moduly požadované klientem. Uživatelům je tak umožněno zadávat své poptávky, dotazy a požadavky na kalkulaci prostřednictvím webového formuláře. Fakturu za službu lze zaplatit prostřednictvím platebního terminálu. Stránky jsou dostupné ve třech jazykových mutacích, jejich počet může být neomezeně zvyšován.

Implementace redakčního systému Ivolution umožňuje snadnou editaci a správu textového a obrazového obsahu webu. Pomocí redakčního systému lze také měnit obsah a strukturu menu. Redakční systém Ivolution je vybaven nástrojem pro mnohonásobnou editaci obsahu, čímž se značně urychluje správa obrázků i článků.

Výhodou redakčního systému je, že umožňuje editovat obsah webu běžným uživatelům počítačů a neklade na ně žádné zvláštní technické či znalostní požadavky. Svým prostředím redakční systém Ivolution připomíná textový editor MS Word, práce v něm je proto intuitivní a jednoduchá.

I.L.T.S. s.r.o.

Zadání

Předmětem zakázky bylo vytvoření webové prezentace společnosti v moderním designu s možností úprav veškerého obsahu prostřednictvím redakčního systému. Klient dále požadoval zařazení funkcionalit jako online objednávkového formuláře, platebního terminálu, kontaktního formuláře a možnost zařazení více jazykových mutací.

Výsledné řešení

Webová prezentace byla zpracována dle přání zákazníka v moderním designu a se všemi požadovanými funkcionalitami. Stránky jsou dostupné ve třech jazykových mutacích. Pro přehlednost je na www stránky zařazen vyhledávač textů.

Web je napojen na redakční systém Ivolution, který umožňuje intuitivní, rychlou a pohodlnou správu veškerého obsahu www stránek. Redakční systém funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get), čímž jsou eliminovány nároky kladené na uživatele z hlediska počítačové gramotnosti. Z tohoto důvodu je správa obsahu jednoduchá pro jakéhokoli běžného uživatele počítače.

Redakční systém Ivolution umožňuje editaci textového i obrazového obsahu včetně mnohonásobných úprav položek. Správce může rovněž snadno měnit strukturu i obsah menu. Redakční systém je vybaven systémem víceúrovňových oprávnění, pomocí něhož lze přidávat práva pro přístup a administraci webu.

Guide Prague

Zadání

Požadavkem zákazníka bylo vytvoření decentního a pro návštěvníky přehledného webu v moderním designu prezentující nabízené turistické okruhy Prahou s doprovodem cizojazyčného průvodce. Klient dále požadoval, aby webové stránky umožňovaly online objednání průvodcovských služeb včetně mnohonásobných objednávek. V poptávce bylo dále stanoveno, že celou www prezentaci musí být možné spravovat jednoduše prostřednictvím redakčního systému.

Výsledné řešení

Webové stránky umožňují uživatelům prohlížet náplně jednotlivých okruhů včetně upozornění na nejzajímavější místa okruhu doplněné fotografií. Prohlídku okruhu je možné objednat online pomocí přímého odkazu na objednávkový formulář, kde lze zadat podrobnější požadavky na průvodcovské služby. Systém umožňuje zákazníkům pomocí jedné objednávky zarezervovat i větší počet okruhů. Objednávku lze přímo zaplatit pomocí platebních terminálů.

Kompletní obsah webových stránek lze upravovat prostřednictvím špičkového redakčního systému Ivolution. Systém umožňuje editovat strukturu menu webových stránek, textový i obrazový obsah včetně mnohonásobné editace položek. Pomocí redakčního systému lze editovat také program jednotlivých okruhů a pořadí jejich zobrazování.

V redakčním systému je možné rovněž provádět správu termínů rezervací s možností zakazání objednání průvodcovských služeb pro určitá data.

Redakční systém funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get), což umožňuje jednoduchou editaci a správu obsahu uživatelům s běžnými počítačovými schopnostmi. Ovládání redakčního systému je intuitivní, editor textu připomíná rozhraní MS Word, čímž je značně usnadněna práce se správou obsahu.

Par Excellence

Zadání

Zákazník požadoval vytvoření jednoduchého reprezentativního eshopu s luxusním golfovým zbožím.

Výsledné řešení

Pro klienta byl vytvořen jednoduchý statický eshop s designem vyjadřujícím kvalitu a exkluzivitu prodávaného zboží. Design byl dodán klientem. Díky malému počtu nabízených produktů zákazník nepožadoval možnost administrace popisu a obrázků produktů.

Zboží si lze objednat přes jednoduchý poptávkový formulář nevyžadující registraci zákazníka.

Tento typ eshopu je vhodný zejména pro počátky internetového podnikání s nižším počtem nabízených produktů a jejich stálým portfoliem.

Registr školitelů

Zadání

Zákazníkovým požadavkem bylo vytvoření webového registru, jež by sloužil jako centrální registrační místo samostatných školitelů, trenérů a konzultantů působících v ČR, umožňoval jim informovat o poskytovaných službách, průběhu kariéry i osobním zkušenostech. Návštěvníkům hledajícím nového školitele mají webové stránky pomoci nalézt vhodného školitele, případně zadat konkrétní poptávku.

Výsledné řešení

Webová prezentace Registru školitelů obsahuje sekci veřejnou umožňující vyhledávání školitelů dle konkrétních požadavků a sekci určenou pro registrované uživatele – školitele.

Veřejná sekce webových stránek nabízí abecední seznam všech registrovaných školitelů, dále je možné školitele vyhledávat dle požadavků zadaných ve výběru položek ve webovém formuláři. Uživatel může rovněž v sekci inzerce zadat svoji poptávku na školitele, která se následně zobrazuje na webu.

Do neveřejné sekce získávají uživatelé přístup přes registraci. Systém nabízí školitelům tři úrovně registrací lišících se v dostupných funkcionalitách. Po registraci je školiteli umožněna editace jeho profilu, kde je možné vkládat fotografie, specifikovat charakter nabízených služeb a přidat textový popis získaných zkušeností a vývoje kariéry.

Registr koučů

Zadání

Klient poptával vytvoření webového registru sdružujícího kouče celé České republiky, který by členům umožňoval výměnu informací a zkušeností. Zároveň bylo cílem umožnit klientům koučů snadné vyhledávání v profilech koučů a nalezení kouče nejvhodnějšího.

Výsledné řešení

Vytvořené webové stránky umožňují snadnou registraci do systému a přihlášeným uživatelům následné přidávání kompletního profilu kouče či jeho upravování. Profil je možné editovat pomocí jednoduchého webového formuláře, kde lze snadno vložit koučovu fotografii a textový popis vztahující se k jeho kariéře i životnímu postoji.

Koučové jsou dle získaných zkušeností i certifikátu rozřazeni do tří skupin – zlatého, stříbrného a bronzového členství. Registrovaní koučové mají možnost stáhnout si ze stránek certifikát s jejich jménem.

Uživatelům hledajícím vhodného kouče poskytují webové stránky užitečné informace obecně o koučinku i o tom, jakým způsobem si vybrat vhodného kouče. Uživatelům je rovněž umožněno pomocí zadání klíčových slov vyhledávat kouče z registru dle jejich požadavků, či zadat konkrétní poptávku.

Webová prezentace Registru koučů ČR běží na nejnovější verzi našeho špičkového redakčního systému Ivolution, který správci umožňuje měnit strukturu menu, editovat články i vkládat obrazový obsah včetně možnosti mnohonásobné editace.

Redakční systém funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get), neklade tedy na správce žádné zvláštní nároky přes rámec běžné uživatelské obsluhy počítače. Redakční systém připomíná svým rozhraním obvyklé textové editory, což zaručuje snadné a intuitivní ovládání jednotlivých funkcionalit.

Koučinkcentrum.cz

Zadání

Předmětem zadání bylo vytvoření webové prezentace společnosti poskytující služby v oblasti koučinku. Klientovým požadavkem bylo rozdělení webových stránek na veřejnou sekci poskytující informace o koučinku běžným uživatelům a sekci neveřejnou umožňující přístup registrovaným uživatelům, a to jak studentům, tak zaměstnancům společnosti.

Výsledné řešení

Výsledná webová prezentace umožňuje vstup do veřejné sekce obsahující informace o společnosti a o koučinku. Na stránkách je umístěn kalendář akcí, pomocí něhož lze získat přehled konaných kurzů a školení. Do těch je možné se online přihlásit prostřednictvím vyplnění jednoduchého webového formuláře.

Na webových stránkách je dostupná sekce s novinkami, archiv pořádaných tréninků a galerie zajímavých videí.

Sekce pro studenty nabízí registrovaným uživatelům studijní materiály z absolvovaných kurzů. V zaměstnanecké sekci se nachází interní materiály pro potřeby pracovníků společnosti.

Webová prezentace funguje na redakční systému Mambo. Prostřednictvím tohoto redakčního systému je možné upravovat a vkládat jak textový, tak obrazový obsah webu. Redakční systém rovněž umožňuje měnit strukturu menu, editovat registrované uživatele a přidělovat přístup do jednotlivých sekcí.

Progym.cz

Zadání

Klient poptával vytvoření internetového magazínu o sportovní gymnastice s napojením na redakční systém. Klient požadoval především jednoduchou správu obsahu s možností snadného přístupu z libovolného počítače i na pomalém internetovém připojení, aby bylo možné zasílat aktuální zpravodajství přímo ze šampionátů z celého světa.

Výsledné řešení

Veřejná část webových stránek návštěvníkům nabízí články tříděné dle jednotlivých sekcí, data vložení, přístupný je kalendář akcí, webová diskuze, fotogalerie, modul vyhledávání a další prvky. Webový magazín je přístupný ve třech jazykových mutacích dostupných prostřednictvím překladače Google.

Veškerý obsah je spravován pomocí redakčního systému Ivolution, který umožňuje jednoduchou a intuitivní administraci a vkládání textového i obrazového obsahu včetně videí. Prostřednictvím redakčního systému je upravován rovněž obsah kalendáře akcí, spravována internetová diskuze i zajímavé odkazy.

Administrační systém je vybaven víceúrovňovým systémem oprávnění přiřazujícím přihlášeným uživatelům různá přístupová práva.

Life Music Club

Zadání

Předmětem zakázky bylo přepracování dodaného grafického návrhu do podoby XHTML šablon a dodání redakčního systému s následujícími moduly pro správu: správa textového obsahu, správa statického obrazového obsahu, správa video obsahu s podporou formátů Microsoft Windows Media Player® a RealPlayer®, správa textových anket, správa textového i obrazového obsahu anket oblíbenosti personálu a oblíbenosti DJů, sběr do databáze a export emailových adres návštěvníků požadujících rozesílání novinek.

Dalším požadavkem klienta bylo vytvoření interaktivního přehrávače hudby s pomocí technologie flash umístěným na webové stránky klubu.

Výsledné řešení

Administrace veškerého obsahu webové prezentace je umožněna díky použití špičkového redakčního systému Ivolution se všemi požadovanými funkcionalitami. Redakční systém funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get), což přibližuje administrační rozhraní běžným textovým editorům typu MS Word. Práce s redakčním systémem je proto jednoduchá a intuitivní a na uživatele neklade žádné zláštní požadavky z hlediska odbornosti. Pomocí redakčního systému je možné spravovat veškerý textový i obrazový obsah webové prezentace, stejně jako strukturu menu stránek.

Pomocí technologie Flash byla vytvořena jednoduchá animace pro interaktivní přehrávač umístěný na internetových stránkách. Tento modul umožňuje uživatelům při návštěvě webové prezentace klubu spouštět neomezený počet skladeb, pozastavovat je, či přeskočit na předchozí nebo následující hudební stopu.

X - Discovery

Zadání

Předmětem poptávky bylo zpracování webových stránek k prezentaci památek UNESCO. Jasným požadavkem byla přístupnost stránek v jazykových mutacích včetně evropských i asijských. Klient požadoval zpracování flashové animace na úvodní stránku.

Webová prezentace měla být rozdělena na veřejnou zobrazovací část optimalizovanou pro výrazně nadprůměrnou zátěž sloužící k zobrazování památek na interaktivní mapě státu dle pozice GPS. Klient dále poptával redakční systém pro vkládání textů a fotografií včetně vícenásobné editace. Posledním požadavkem bylo vytvoření administrační části umožňujícím udělování oprávnění redaktorům, schvalování článků a uchování více verzí jednoho článku s možností přepínání mezi jednotlivými verzemi.

Výsledné řešení

Pro úvodní stránku byla vytvořena flashová animace v podobě animované interaktivní mapy Země s náhledem kontinentů a států. Uživatel si může vybrat požadovaný kontinent, následně část kontinentu a poté se mu zobrazí seznam památek UNESCO v dané oblasti. Kontinenty lze vybírat rovněž v levém menu.

Editace textů i obrazového obsahu probíhá prostřednictvím našeho špičkového redakčního systému Ivolution. Systém umožňuje úpravy prvků samostatně, nebo ve větším množstvím pomocí mnohonásobné editace. Textový obsah je díky využití systému založeném na principu WYSIWYG (what you see is what you get) možné spravovat jednoduše a intuitivně, svým prostředím i funkcionalitami připomíná známé prostředí textového editoru MS Word.

Redakční systém disponuje víceúrovňovým systémem oprávnění, pomocí něhož lze nastavit přístupová a editační práva pro skupiny uživatelů a editorů. Redakční systém Ivolution umožňuje rovněž vytvoření neomezeného počtu jazykových mutací webové prezentace, v současné době je počet funkčních jazykových mutací 9 včetně čínštiny a ruštiny.

Měříme.cz

Zadání

Klient poptával zpracování internetového obchodu s jednoduchou administrací, a to jak popisků, tak obrázků prodávaných produktů. Dalším požadavkem bylo propojení internetového obchodu se systémem k evidenci zboží a služeb.

Výsledné řešení

Pro klienta byl vytvořen eshop v moderním designu s jednoduchým objednávkovým procesem.

Správa nabízených produktů stejně jako veškerého dalšího obsahu probíhá prostřednictvím našeho redakčního systému Ivolution rozšířeným o nadstavbu internetový obchod. Pomocí redakčního systému fungujícím na principu WYSIWYG (what you see is what you get) lze jednoduše, efektivně a intuitivně upravovat popisy jednotlivých výrobků, jejich fotografie, technické specifikace a další popisy. K výrobkům lze přiřazovat volitelné atributy jako např. akční zboží, novinka apod. Pomocí redakčního systému lze upravovat rovněž strukturu menu i textový a obrazový obsah všech článků umístěných na eshopu.

Internetový obchod Měříme.cz byl dle přání klienta napojen na systém umožňující evidenci faktur včetně zboží a služeb nedostupných v internetovém obchodě.

Martina Sáblíková

Zadání

Klientem bylo požadováno zpracování oficiální webové prezentace olympioničky a Mistryně světa v rychlobruslení Martiny Sáblíkové. Cílem bylo vytvořit web s dynamickým designem poskytující informace o aktuálních událostech i historii sportovkyně. Požadavkem zákazníka byla možnost jednoduché správy textového i obrazového obsahu a zařazení rozšiřujících modulů návštěvní kniha a fotogalerie.

Výsledné řešení

Úvodní stránka webu byla navržena tak, aby zachycovala klíčové okamžiky kariéry rychlobruslařky a zároveň poskytovala nejaktuálnější informace ze světa Martiny Sáblíkové.

Díky využití našeho redakčního systému Ivolution s rozšiřujícími moduly je zajištěna snadná správa veškerého textového i obrazového obsahu včetně příspěvků v návštěvní knize.

Internetové stránky umožňují uživatelům přihlásit se k automatickému zasílání novinek emailem prostřednictvím RSS kanálu.

Při tvorbě webové prezentace byl kladen důraz na zachování dostupnosti webových stránek i při vysoké zátěži a návštěvnosti např. v době konání šampionátů.

Šupina & Šupinka

Zadání

Klient si přál zpracovat webovou prezentaci přibližující charakter jeho dvou restaurací jako přívětivých podniků se silným rodinným zázemím a tradicí. Cílem webových stránek dále bylo zprostředkovat hostům informace o podávaných pokrmech i nápojích a novinkách z restaurací. Vzhledem k tomu, že se jedná o podniky s vysokou návštěvností, požadavkem byla rovněž implementace rezervačního systému, který by návštěvníkům usnadňoval objednávání stolů. Dalším požadavkem klienta byla možnost jednoduché administrace textového i obrazového obsahu webu a struktury webové prezentace.

Výsledné řešení

Webové stránky byly vytvořeny dle dodaného grafického návrhu v duchu filozofie podniku, jejímž základem je maximálně vstřícný přístup k zákazníkovi.

Díky kvalitnímu zpracování grafické podoby a citlivému použití fotografií jak z restaurací, tak z oblasti Třeboňska, webová prezentace koresponduje s rodinnou atmosférou podniku společně s poskytovaným profesionálním servisem.

Jednoduchá správa článků, obrazového obsahu i struktury webových stránek je umožněna díky využití našeho špičkového redakčního systému Ivolution, který funguje na principu WYSIWYG (what you see is what you get). Fungování editoru je** intuitivní** a nabízí správci základní funkcionality dostupné např. v textovém editoru MS Word. Správa obsahu tedy neklade na uživatele žádné zvláštní nároky, zcela postačuje běžné schopnosti ovládání počítače.

Rezervační systém implementovaný na webové stránky restaurací Šupina & Šupinka umožňuje jednoduše zadat do systému hostův požadavek na rezervaci stolu i volných míst. Požadavek se následně přenese do interního rezervačního systému fungujícím pod redakčním systémem Ivolution, kde ho správce může jednoduše administrovat.

Systém tak usnadňuje proces rezervace jako hostům, tak samotným správcům rezervací, kterým poskytuje informace o volných a obsazených kapacitách restaurací v průběhu dne i jednotlivých hodin.

Webová aplikace Evidence SDH

Dle přání zákazníka byla vytvořena webová aplikace sloužící k evidování činnosti, členů a dalších událostí jednotlivých jednotek dobrovolných hasičů působících po celé ČR. Slouží ke komunikaci a předávání informací mezi hierarchicky uspořádanými celky jednotek SDH – obcemi, okresy a kraji. Jednotky SDH vyplňují a vykazují své aktivity ve webovém formuláři a tyto informace jsou následně přenášeny hierarchicky vyšším celkům, které s nimi dále pracují.

Systém dále umožňuje evidenci všech osob spojených s jednotlivými SDH, jejich odbornosti a srprávu získaných vyznamenání. V systému se dále provádí eviídence aktivit členů a akci, kterých se jednotka zúčastnila. O těchto aktivitách se poté skrz systém podávají hlášení, která jsou dostupná v sumarizovaných výkazech nadřazeným organizačním útvarům.

Aplikace umožňuje správu a přihlášení až 8.000 uživatelů s 5 úrovněmi oprávnění. Webová aplikace umožňuje nonstop zobrazování dat, vytváření sestav dle geografického i časového omezení (např. Okres Brno – Venkov za rok 2007).

Program slouží pro přenos dat z externí aplikace SDH, jejich export do aplikace MS Word, MS Excel a Adobe Reader a oprávněným uživatelům rovněž online vkládání dat do systému. Díky použití modulu GUI aplikace usnadňuje vkládání dat uživatelům bez znalostí aplikace. Všechny položky formuláře pro vkládání jsou doplněny nápovědou a při vložení chybných dat je uživatel na tento fakt upozorněn.

Webová aplikace obsahuje modul Vnitřní email a chat umožňující zasílání zpráv uživatelům nebo skupinám, dále modul Hlídač upozorňující na události v systému (např. narozeniny člena, vyznamenání, placení příspěvků atd.) a modul Newsletter. Systém dále obsahuje řadu tiskových sestav, automatické zálohování, možnost odesílání SMS zpráv a řadu dalších funkcí.

Systém pro správu výrobních linek Andon web

Vytvořená webová aplikace komunikuje s terminálem výrobní linky, číselným LCD panelem zobrazujícím reálný a požadovaný stav výroby pro daný den a se zobrazovačem na LCD televizi pro kontrolu stavů a incidentů na výrobních linkách. Aplikace rovněž automatizuje zasílání informačních SMS při změnách stavu výrobních linek. Nastavení aplikace lze měnit v administrační části.

Správa webové aplikace Andon umožňuje definovat výrobní linky, s nimiž je systém propojen, stanovit jejich plány výroby, směny i přestávky na výrobních linkách. Pro každou výrobní linku lze nastavit incidenty, na něž má být upozorněno prostřednictvím SMS zpráv. Pro incidenty je možné stanovit typy eskalací včetně jejich časových limitů. V nabídce kontakty lze určit zodpovědné osoby, jimž má být zaslána informace o incidentu.

Aplikace disponuje vícestupňovým systémem oprávnění, který umožňuje definovat uživatele a jejich práva i řazení do vytvořených uživatelských skupin.

Parsery HC Compact

Pro klienta byly připraveny parsery k automatickému stahování aktuálních informací z vybraných eshopů. Data jsou následně přenášena firemního informačního systému a odtud do internetových obchodů HC Compact a Fitnes-doplňky-výživy.cz. Parsery jsou určeny ke zjednodušení správy výrobků, zejména ke zjišťování nových produktů nabízených dodavateli, aktualizaci cen, fotografií, případně popisů.

Zákazníkovi tak tento systém plně automatizuje vyhledávání aktuálních nabídek, jejich převod do firemního informačního systému a následně do eshopů.

Leonis.cz - Automatické zpracování dat z CK

Informační systém Invis

Invis - Informační systém na řízení zakázek, plánování lidských zdrojů a komunikaci se zákazníkem.

Invis je komplexní informační systém určený pro nevýrobní firmu poskytující služby. Umožňuje efektivně evidovat poptávané služby a stav jejich realizace a po jejím ukončení jednoduše vyfakturovat provedené práce. Informační systém dále slouží k evidenci odpracovaných hodin zaměstnanců, jejich práce na jednotlivých projektech i vyplacených mzdách. Mimoto je aplikace využívána také jako databáze dodavatelů a odběratelů.

Informační systém Invis je postaven na naší firemní platformě Atomix.

Modul Adresář

Modul Adresář slouží k evidenci kontaktů využívaných ve společnosti. U kontaktů lze kromě běžných údajů jako adresy či telefonních čísel zadávat také hodinové sazby za jednotlivé poskytované služby nebo určovat osobu pověřenou k péči o zákazníka. V adresáři lze jednoduše vyhledávat pomocí zadání počátečních znaků v příslušném sloupci.

Modul Zaměstnanci

V modulu Zaměstnanci se evidují všichni pracovníci zaměstnaní ve společnosti. U každého zaměstnance je možné editovat druh pracovního poměru, pracovní náplně včetně hodinové odměny za jejich vykonání a přístupová práva uživatele do systému.

Moduly Projekty a Úkoly

Modul Projekty a Úkoly slouží ke sledování stavu realizace projektů a poskytuje přehled o hodinách odpracovaných na projektu včetně informace o pracovníkovi odpovědném za plnění.

Modul Fakturace

V informačním systému lze pomocí modulu fakturace vyúčtovat zákazníkům poskytnuté služby. V tomto modulu je možné určit, které služby mají být vyúčtovány a pro ně následně vystavit fakturu včetně tištěné verze. Položky faktury je možné upravovat, stejně jako lze administrovat obecné informace na faktuře. Modul umožňuje rovněž získat přehled vystavených faktur i poskytnutých úhrad.

Modul Odpracované hodiny

Modul Odpracované hodiny poskytuje přehled o výkonu zaměstnanců a jejich proplacených mzdách. Modul umožňuje vystavit doklad k poskytnutým výplatám pomocí příkazu tisk.

Moduly Konfigurace, Uživatelé a skupiny a Oprávnění

Informační systém lze přizpůsobit měnícím se potřebám pomocí modulu Konfigurace. Uživatelská práva lze přidělovat a upravovat v modulech Uživatelé a skupiny a Oprávnění.

IS Proneo s.r.o.

Zadání

Klient požadoval nahradit stávající a nevyhovující informační systém používaný ve společnosti novým, a to s přepracovanými aplikačními postupy, rozšířenými funkcemi, ale při zachování určitých postupů, které již nebylo z důvodu zvyklostí možné měnit.

Výsledné řešení

Výsledný informační systém byl navržen a realizován tak, aby splňoval všechny požadavky zákazníka. Systém slouží k vedení skladového hospodářství, řízení projektů ve firmě, správu zakázek a zajišťuje management lidských zdrojů.

V modulu Skladové hospodářství je možné spravovat a evidovat veškeré skladové zásoby. Modul umožňuje evidovat příjem i výdej materiálu do výroby a rezervovat materiál na rozpracovanou zakázku.

Dalším modulem v systému je správa objednávek materiálu. Systém poskytuje přehled objednaných produktů včetně stavu vyřízení. Objednávky je možné filtrovat podle požadovaných kritérií, např. dle dodavatele, dle materiálu apod. Informační systém umožňuje generovat objednávky materiálu, jeho příjemky i výdejky.

Modul Zakázky slouží ke správě celkového procesu zadávání a realizace konkrétních zakázek. Systém umožňuje zakládat nové zakázky, sledovat jejich plnění, materiál rezervovaný nebo použitý na zakázku, zakázky uzavírat či přesouvat rezervovaný materiál mezi jednotlivými rozpracovanými zakázkami.

Kontaktní formulář

Reference