Satelitní weby

Satelitní web známý také jako minisite, microsite či weblet jsou doplňkové stránky k hlavnímu webu. Obvykle bývají vytvořeny ke komerčním účelům, nejčastěji k podpoře konkrétního produktu či produktové řady, služby, projektu či konané akci. Minisite se vyznačují menším rozsahem, než je běžný u hlavního webu - satelitní web obvykle obsahuje 1 - 8 www stránek.

Produktová minisite společnosti HC Compact Design minisite se může zcela odlišovat od designu použitého na hlavním webu. Minisite může být dokonce zpracována takovým způsobem, aby si ji na začátku klient s hlavním webem vůbec nespojoval. Design microsite ovšem může rovněž vycházet z designu hlavní webové prezentace, to je vhodné například při propagaci určitého produktu či služby.

Užitek z vytvoření minisite je poměrně široký a má následující podoby:

  • Zviditelňuje vybraný produkt, službu, nabídku či akci.
  • Na hlavní web přivádí nové návštěvníky.
  • Zvyšuje počet relevantních zpětných odkazů směřujících na hlavní web. Zpětné odkazy jsou důležité především z hlediska SEO.

Výhody microsite

Výhodou vytvoření minisite je možnost zpracovat ji ve zcela odlišném duchu, než hlavní webovou prezentaci. Hlavní webová prezentace si tak může např. zachovat seriózní, ničím nerušený ráz, zatímco minisite se může nést v humorném duchu a snadno zaujmout. Opravdu úspěšné microsites pak využívají tzv. virálního marketingu, což znamená, že díky své zajímavosti a nápaditosti získávají návštěvníky přirozenou cestou prostřednictvím předávání odkazu mezi lidmi.


Účel microsite

Minisite bývá zpravidla určena pro užší cílovou skupinu, než je tomu u hlavního webu. To vyplývá už z jejího cíle - propagovat konkrétní produkt. Tomuto cíli je přizpůsoben i text, který je optimalizován pro úzký okruh cílových slov. Tím dosahují microsite vyšší pozice ve vyhledávačích, než hlavní stránky, jejichž zaměření je přirozeně mnohem širší. Na hlavním webu je poměrně velká pravděpodobnost, že ve značném objemu informací propagovaný produkt zapadne a nebude mu věnována žádoucí pozornost. Toto riziko je v případě microsite eliminováno.

Z hlediska SEO je optimalizován nejen samotný text minisite. Pro vyhledávače je optimalizován rovněž zdrojový kód webu a také jeho URL adresa. Tím je zajištěno, že minisite dosáhne nejlepších pozic ve vyhledávačích.

Kontaktní formulář

Reference