SEO - Search Engine Optimization

SEO je zkratka pro anglický výraz Search Engine Optimization (Optimalizace pro vyhledávače) a je synonymem pro proces, pomocí něhož má být pro klíčová slova dosaženo přední pozice ve vyhledávačích.

Vyhledávače zobrazují výsledky hledání v pořadí, které samy určují na základě vyhodnocení internetových stránek podle míry plnění stanovených parametrů. Pomocí SEO je možné přizpůsobit Vaši internetovou prezentaci požadavkům vyhledávačů takovým způsobem, že při hledání ve fulltextu se odkazy na Vaše stránky budou ve výsledcích zobrazovat na předních pozicích. SEO přináší kromě vylepšení pozic ve vyhledávačích také další přínosy pro webové stránky.


V rámci SEO poskytujeme několik typů služeb. Všechny vedou samy o sobě k posílení pozice ve vyhledávačích, vyšší účinnost i užitek však přináší jejich vhodné kombinace, které určujeme na základě konzultace s klientem. Jedná se o tyto služby:

Kontaktní formulář

Reference