Správa PPC kampaní

Nabízíme Vám vytvoření úspěšné PPC kampaně, která Vám pomůže zvýšit návštěvnost i konverzní poměr Vašich webových stránek. V PPC systémech neplatíte za zobrazení Vašeho inzerátu, ale pouze za proklik, tedy za skutečného návštěvníka Vašich internetových stránek.

Co znamená PPC

PPC systém Google Adwords PPC je zkratka pro anglické slovní spojení pay per click, tedy platba za proklik. PPC reklamní systémy (V České republice jsou využívány např. Google Adwords, Sklik, Adfox, Etarget atd.) zobrazují inzertní sdělení související s předmětem hledání ve vyhledávači.

V praxi se placené reklamy zobrazují obvykle na prvních třech pozicích ve výsledcích vyhledávání a dále po pravé straně obrazovky. Přitom se platíza proklik Vašeho inzerátu, nikoli za zobrazení.

Platíte tak pouze za skutečnou návštěvu uživatele se zájmem o Váš produkt a s vysokou pravděpodností konverze v zákazníka, nikoli za návštěvu náhodného uživatele.

Dalším způsobem využívaným ke zobrazování inzerátů je tzv. kontextová reklama. Inzertní sdělení jsou umísťovány do článků s příbuzným tématem, jako je obsah inzerátu, a to na spřátelených (partnerských) webech.


Výhody PPC kampaní

PPC kampaně mají v SEO optimalizaci své nezastupitelné místo, neboť se jedná o jediný ze SEO nástrojů, jehož efekt je okamžitý a jasně viditelný. Správně vedená PPC kampaň přivádí na Vaše www stránky nezanedbatelný počet potenciálních zákazníků.


Kdy je vhodné inzerovat v PPC systémech

Při spuštění nového webu.

Reklamní kampaň v PPC systémech je aktivní téměř okamžitě. Umožňuje tak přivést na Vaše webové stránky velký počet návštěvníků dlouho před zaindexováním Vaší webové stránky roboty vyhledávačů a tedy zobrazováním Vašeho odkazu ve výsledcích vyhledávání.

Při propagaci konkrétního produktu nebo pořádané akce.

Stejně jako microsite dokáže PPC kampaň snadno upozornit na nové produkty, služby a akce, pro něž by bylo obtížně nebo dokonce nemožné optimalizovat webovou prezentaci.

Při inzerování produktů s obecnýmy názvy.

Internetové stránky je velmi obtížné optimalizovat pro obecná pojmenování a názvy a dosáhnout u nich zobrazování na předních pozicích výsledků vyhledávání. Pro tato obecná klíčová slova je vhodnější využít inzerování v PPC systémech, neboť získání prvních pozic ve výsledcích by bylo náročné jak z hlediska časového, tak finančního. Pozici ve výsledcích je přitom nemožné předem odhadnout či zaručit, neboť výsledky bývají zpravidla vysoce relevantní a jejich počet je velmi vysoký.


Správa PPC kampaní zahrnuje tyto služby:

1. Sestavení návrhu reklamní kampaně.

V rámci tohoto kroku určíme klíčová slova vhodná k internetové inzerci, připravíme inzertní text a u klíčových slov nastavíme vhodnou maximální cenu za proklik.

2. Optimalizace fungování PPC kampaně.

Zahrnuje analýzu efektivnosti PPC kampaně z hlediska konverze a návratnosti a na základě výsledků této analýzy upravení maximálních cen za proklik. Dále sledujeme úspěšnost inzertních popisů, ze kterých vybíráme nejúčinnější.

3. Sledování vývoje pozic i cen za proklik.

V případě výkyvů těchto hodnot analyzujeme možné přičiny a navrhujeme opatření k jejich zmírnění.

4. Zasílání pravidelných reportů.

Klientům periodicky zasíláme reporty obsahující statistiky internetové inzerce s jejich slovním vyhodnocením a komentářem.


PPC kampaně jsou některými majiteli www stránek neprávem podceňovány či odsuzovány jako nepříliš účinná a navíc placená reklama. Tento názor může vyplývat ze špatných zkušeností s PPC systémy vzniklých díky nekompetentní správě této reklamní kampaně či nekorektním jednáním firem poskytujících správu PPC kampaní.

Pokud správu PPC kampaně svěříte do našich rukou, s podobnými problémy se nesetkáte. Správu PPC u nás provádí pracovníci s bohatými zkušenostmi a praxí v oboru, čímž je zaručena kvalita kampaně. Díky naprosto transparentnímu reportingu o využití finančních prostředků určených ke zobrazování reklamních sestav budete mít rovněž neustále kontrolu nad svými výdaji na PPC kampaně.

Kontaktní formulář

Reference