Synchronizace dat

Na základě našich zkušeností s propojováním informačních systémů a webových aplikací jsme postupným zdokonalováním vyvinuli univerzální synchronizační datový protokol mezi nehomogenními systémy.

Protokol funguje na aplikační vrstvě HTTP, respektive na zabezpečené verzi protokolu HTTPS. Komunikace je odolná proti útokům a využívá standardů využívaných pro komunikaci v elektronickém bankovnictví.

Návrh protokolu umožňuje synchronizaci dat téměř v reálném čase. Protokol obsahuje stromové členění s možností připojit řádově až stovky serverů, kdy je možné nastavit synchronizaci pouze vybraných datových entit nebo synchronizaci v rámci jedné úrovně stromu. Každý server je jednoznačně identifikován elektronickým podpisem přiděleným centrálním serverem a během několika minut je možné deaktivovat případně napadený server.

Synchronizace dat

Protokol obsahuje detekční a monitorovací nástroje pro zobrazení stavu jednotlivých serverů. V případě výpadku jednoho serveru není narušena funkčnost celého systému a i řídící servery mohou být dynamicky nahrazeny jiným serverem.

Synchronizace dat

Pomocí transformačních šablon je možné synchronizovat systémy s odlišným datovým modelem a pomocí protokolu je možné bezpečně řešit propojení se software třetích stran. Protokol je schopen detekovat a nahlásit chybné předání dat do systému a pomocí řídících příkazů a systémových logů zaslat správci systému zprávu s přesným popisem chyby.

Synchronizace dat

Kontaktní formulář

Reference