Webové stránky na míru

Stejně jako je individuální každá společnost, tak by měla být individuální i její webová prezentace. Ta by se měla na internetu odlišovat a upoutat pozornost. Z tohoto hlediska přistupujeme i ke tvorbě www stránek každého zákazníka, kterému připravíme webovou prezentaci přesně na míru dle jeho specifických požadavků a potřeb.

Svých zákazníků si vážíme a proto jim poskytujeme maximální péči v podobě podrobné konzultace klientových představ o webové prezentaci, pružných reakcí na změny požadavků a poskytování téměř nepřetržité telefonické a emailové technické podpory. Osobním přístupem a dodržováním hodnot uznávaných v naší společnosti si s našimi klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a porozumění.


Zpracování webové prezentace na míru zahrnuje tyto kroky:

1. Úvodní analýza

Společně s Vámi provedeme úvodní analýzu Vašich požadavků a potřeb, v níž mimo jiné stanovíme cíle webové prezentace a s ohledem na tyto cíle navrhneme vhodnou informační architekturu webu.


2. Grafický návrh

Dle Vašich požadavků navrhneme moderní grafiku v souladu se současnými trendy v oblasti webových prezentací.


3. Převod grafického návrhu do HTML šablon

Webová prezentace bude zpracována tak, aby zcela splňovala požadavky na přístupnost pro uživatele se zdravotním omezením a korektně se zobrazovala v nejrozšířenějších vyhledávačích (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).


4. Implementace redakčního systému

Náš špičkový redakčního systému Ivolution Vám umožní snadno a pohodlně spravovat obsah i strukturu Vašich webových stránek. (podrobnosti naleznete v příloze, video ukázka práce s redakčním systémem je dostupná na http://inventic.cz/pub/ivolution/index.htm).


5. Zaškolení pro práci s redakčním systémem

V průběhu školení Vás naučíme ovládat všechny funkce redakčního systému. Práce s redakčním systémem Ivolution je intuitivní a funguje na principu WYSIWYG (What you see is what you get), zvládne ji tak kterýkoli běžný uživatel počítače.

Po dobu přípravy řešení Vám nabízíme rovněž služby našeho SEO konzultanta.

Kontaktní formulář

Reference