Životní cyklus zakázkového software

V rámci vývoje software na zakázku poskytuje naše společnost služby související s celým životním cyklem software. Zabýváme se tvorbou zakázkových aplikací, jejich úpravami prováděnými v rámci testovacího provozu a po dokončení vývoje nabízíme služby jako správu a údržbu aplikace, rozšiřování software či jeho další vývoj.

1. Vývoj zakázkového software

V rámci vývoje zakázkového software poskytujeme komplexní služby související s celým procesem vývoje aplikace. Po konzultaci se zákazníkem provedeme prvotní analýzu celého systému, na základě které určíme vhodný způsob vývoje a další postup tvorby software. Následuje detailní zpracování podkladů nového systému, modelu aplikace a jeho slovního popisu.

Po oboustranném schválení modelu výsledného systému se započnou práce na tvorbě software. Zákazník má během tohoto procesu možnost testovat již hotové, nebo částečně hotové části aplikace. Tímto je zajištěno včasné odhalení a zařazení případné opomenuté funkcionality do zakázkového software.

Po dokončení vývoje software na zakázku provedeme kompletní instalaci aplikace u zákazníka. K práci se zakázkovým software zaškolíme uživatele v rozsahu dohodnutém s klientem. Pokud bylo zákazníkem požadováno zpracování manuálu k vytvořenému software, je mu dokument v této fázi předán.


2. Testovací provoz zakázkového software

Ode dne instalace software u zákazníka počíná běžet období testovacího provozu aplikace. Jeho délka je stanovena na základě dohody s klientem dle složitosti vývoje zakázkového software. V době testovacího provozu jsou na základě oznámení zákazníka odstraněny případné vady aplikace. Po dokončení testovacího provozu zakázkové aplikace a doladění systému je možné přejít na ostrý provoz.


3. Služby poskytované po dokončení vývoje zakázkového software

Po ukončení testovacího provozu a uvedení zakázkového software do ostrého provozu nabízíme svým klientům možnost správy a údržby aplikace, pravidelné kontroly dat a správného nastavení systému. Samozřejmostí je možnost dalšího vývoje software a rozšiřování aplikace.

Kontaktní formulář

Reference