Způsob vývoje a časový harmonogram

Klientům nabízíme vývoj software na zakázku dle jejich specifických požadavků a potřeb. V oblasti tvorby zakázkového software se zabýváme vývojem informačních systémů, desktopových i webových aplikací, případně vývojem systémů kombinující desktopovou a webovou aplikaci a nabízejícím tak možnost využít toho nejlepšího z obou zmiňovaných technologií.

V případě budoucí spolupráci by další postup vývoje probíhal v těchto fázích:

 1. Uzavření smlouvy o mlčenlivosti, smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě na vypracování podrobné analýzy celého systému.
 2. Dodání veškerých podkladů z Vaši strany, na základě těchto podkladů bychom vypracovali prvotní zjednodušenou analýzu celého systému.
 3. Osobní schůzka za účelem ujasnění všech technických dotazů a nejasností v budoucím systému.
 4. Vypracování kompletní analýzy a modelu celého systému. Tento model bude obsahovat popis a návrh všech obrazovek, databázové schéma celého systému, popis všech entit a evidovaných informací, popis veškerých datových struktur, popis struktur všech formátů požadovaných k importu.
 5. Předání kompletního modelu zákazníkovi, oponentura modelu, zapracování veškerých připomínek- a opomenutých funkcí v podkladech zákazníka.
 6. Po oboustranném schválení modelu výsledného systému podepsání smlouvy o dílo na budoucí systém. Model vypracovaný během první fáze vývoje je závazný a finální model výsledného systému. Veškeré změny a úpravy tohoto modelu po jeho oboustranném schválení jsou brány jako vícepráce.
 7. Vývoj systému rozdělen do několika iteračních kroků, vývoj po jednotlivých modulech. V každé iteraci je modul dle dokumentace vyvinut, jsou vyhotoveny automatické unit testy, vytvořena uživatelská dokumentace a v testovacím režimu předán daný modul k otestování zároveň zákazníkovi. Ten má možnost sledovat již od počátku postup vývoje. V průběhu vývoje bude prováděna částéčná fakturace v dohodnutých intervalech v návaznosti na jednotlivé iterační kroky.
 8. Po vyvinutí všech modulů bude následovat celkové testování a dolaďování funkcionality, spuštění prvotní testovací verze včetně naimportovaných dat u zákazníka.
 9. Po odladění systému a oboustranném schválení systému bude provedena instalace finální aplikace u zákazníka a proveden import všech dat do nového systému, zaškolení uživatelů.
 10. Kontinuální monitorování, údržba a další vývoj systému dle požadavků zákazníka.

V případě, že by cyklus vývoje nevyhovoval Vašim požadavkům, je možné jej uzpůsobit Vašim zvyklostem. Doporučujeme však postup měnit jen minimálně, jelikož se jedná o postup vyzkoušený a několikrát úspěšně aplikovaný u našich předchozích projektů.


Časový plán

Konkrétní časový plán bude záviset na rychlosti dodání podkladů, objemu podkladů a rychlosti vzájemné komunikace. Pro představu uváíme odhadovaný časový plán (s odkazy na předešlý postup vývoje).

 1. Uzavření smluv: 7-14 dní na přípravu smluv Vypracování prvotní analýzy cca: 14 - 30 dní od předání veškeré dokumentace
 2. Upřesnění požadavků: 7-14 dní
 3. Zapracování připomínek a rozšíření: 14-30 dní dle objemu nových podkladů a připomínek
 4. Předání kompletního modelu k odsouhlasení: 14-30 dní dle rychlosti schválení modelu systému
 5. Uzavření smlouvy o dílo: Max. 7 dní
 6. Vývoj systému: 4-8 měsíců dle konkrétního rozsahu
 7. Testování systému: Min 30 dní testovací provoz systému
 8. Nasazení finálního systému: 7-14 dní dle počtu klientů,
 9. Další vývoj systému: Dle potřeby

Kontaktní formulář

Reference